Beyla i mørket

Gårsdagens hundetur var i bekmørke, i ulendt natur og en rivende vind. For meg var dette en kosetur med Beyla. Bare oss to, ute i naturen i et herlig samspill. Slike turer gir meg energi, selv om klargjøring og påkledning i forkant kan kreve hard motivasjon når været ikke spiller på lag og ettermiddagene har lite dagslys. På med gode varme tette klær, hodelykt, lys på Beyla`s halsbånd, og ut i naturen bar det.

Underveis gikk jeg med to tanker i hodet. To betydninger av «et lys i mørke – en hund i mørke».

Den første, og faktiske betydning for meg på turen, var at min hund hadde på seg halsbånd med lys i. Dette gjorde at jeg til enhver tid kunne se nøyaktig hvor hun var. Den andre tanken var at en hund er et lys i mørket for svært mange mennesker som sliter psykisk.

Alle har vi perioder i livet hvor vi ikke har det mentalt bra. Det kan være enkelthendelser som inntreffer, eller en serie av uheldige situasjoner. Naturlige sorger som må bearbeides, men også personlige nederlag som er vanskelig å håndtere. Man lager sine egne strategier, eller prøver det en makter, for å komme gjennom det en opplever vanskelig.

Beyla. Trygg og god. Alltid glad. En bestevenn, uansett hvordan en har det!

,Selv er jeg heldig å ha en metal sterk helse, men de gangene jeg har mørke dager, ønsker flukt fra noe tung, eller bare trenger å få være for meg selv – tar jeg turen ut i naturen med hund. Frisk og vill natur, i havgapet, sammen med hund. Det beste «medisin» for meg!!!

» De som er usikre på hva «kvalitetstid» betyr, behøver bare å tilbringe noen timer med en hund» (Lise Myhre)

Hunden kan ha en svært betydningsfull helseeffekt for oss mennesker, og det finnes etter hvert mye forskning på hvordan hund påvirker vår fysiske og psykiske helse.

Psykiske helseeffekter:

 • Opplevelse av mestring og selvtillit
 • Opplevelse av samhold, å bety noe for et annet individ
 • I fysisk berøring utskilles dopamin, som reduserer depresjon og angst
 • Motvirker ensomhet, og negative følger det kan lede til
 • Indirekte gjør hunden det lettere å komme i kontakt med andre mennesker

«Den som sier man ikke kan få kjøpt kjærlighet for penger har aldri kjøpt hund»

Fysiske helseeffekter:

 • Inspirasjon og motivasjon til aktivitet
 • Stressreduserende
 • Lavere blodtrykk
 • Lavere risiko for å dø av hjertesykdom
 • Kan ha gunstig virkning på eierens bakterieflora
 • Lavere stressnivå, og bedre søvn
 • Bedre balanse, sterkere muskler, økt fleksibilitet
 • Lavere sjanse for å vokse opp med allergi og astma

Årsakene til de psykiske og fysiske effektene er vanskelig å klarlegge fullt ut. Det er sannsynlig at den sterke tilknytningen som oppleves mellom hund og menneske gir psykiske gevinster, og at hundehold gir motivasjon og aktivitet som bidrar til bedre helse.

I tider hvor en higer etter det perfekte, men hvor ingen kan påberope seg definisjonen av hva det perfekte er, fordi vi mennesker er ulike og unike, er det godt å ha hundene. For hunden er vi uansett den perfekte. Hundene ønsker at vi er den vi er, uten å spille rolle som en annen. Hundene leser oss som en åpen bok, og er lykkelig dersom de opplever en avslappet eier som seg selv fullt ut. Hunden er avhengig av vår tid, energi og engasjement for dem.  Til gjengjeld gir hunden av sin kjærlighet, trygghet og nærhet.

Du er god nok!!!

Rundt meg på turen løp Beyla. Jeg hadde det bra, sammen med henne. Hun hadde lys i halsbåndet. Jeg så henne hele veien, hvordan hun kretset frem og tilbake. Løp ut og utforsket. Trakk tilbake til meg. Kom med en pinne, viste hva hun hadde funnet og ville dele med meg. Ønsket drakamp, at jeg latet som jeg skulle ta den, eller at jeg kastet pinnen. Et stort ønske om at jeg tok del i hennes aktiviteter og funn. Sammen var vi på tur – en kosetur i mørket.

Utforskning i mørket

Litteratur:

Krøger, Å., Fossum E., Slettebø, M. (2015): «Agility Activities for Children in a Municipality in Norway». I Journal of Community Health Nursing 32 (1), s. 53-67. Et prosjekt.

Artikkel i VG 18.11.2017 av NTB: «Hund er bra for helse». Forskning gjort i Uppsala, Sverige. www.kephles.com «Hund gir bedre helse». Postet 18.10.2018.

www.tidsskriftet.no Larsen BA, Lingaas F: Artikkel publisert 10.12.1997. «Hund og helse».

Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 4375-9.