Ny valp i huset – Gratulerer og lykke til!

Foran deg vil du ha en spennende, og til tider krevende, tid. Kanskje det er din første hund, eller kanskje har du hatt hund før. Kanskje har du lang erfaring med hund, og kanskje til og med fra samme rase. Men husk at hver enkelt hund er et unikt individ, som kan trenge noe tilpasset opplæring. Ulik oppdragelse, aktiviteter, stell og mosjon. Du har all verdens muligheter, og det du investerer i valpen første 2 årene, vil gi det grunnfundamentet i hunden som du skal leve sammen i opptil 14 år. Husk at opplæring og sosialisering er ditt ansvar! Den…

Fokus på hundens mentalitet – hvor tok det vei?

Hvor ble det av de gode samtalene om hundens nervekonstitusjon. Om hvordan hunden mentalt er «skrudd sammen». Om avreaksjonsevne, temperament, skarphet og hundens mot. Om tilgjengelighet, konsentrasjon, hardhet/vekhet osv. Enigheter og uenigheter, hvor vi hundeeiere, instruktører og dommere opplevde hunder forskjellig, og gjennom diskusjon og evalueringer sammen ble bedre på å forstå hundens mentale verden. Hundens mentalitet former hundens væremåte. Når vi hopper bukk over temaet mentalitet, mister en samtidig den grunnleggende forståelsen om hvorfor hunden gjør som den gjør. Hva som er grunnlaget for hundens måte å handle på. Hvordan den håndterer stressende situasjoner, og hvordan den tilpasser seg…