Fokus på hundens mentalitet – hvor tok det vei?

Hvor ble det av de gode samtalene om hundens nervekonstitusjon. Om hvordan hunden mentalt er «skrudd sammen». Om avreaksjonsevne, temperament, skarphet og hundens mot. Om tilgjengelighet, konsentrasjon, hardhet/vekhet osv. Enigheter og uenigheter, hvor vi hundeeiere, instruktører og dommere opplevde hunder forskjellig, og gjennom diskusjon og evalueringer sammen ble bedre på å forstå hundens mentale verden. Hundens mentalitet former hundens væremåte. Når vi hopper bukk over temaet mentalitet, mister en samtidig den grunnleggende forståelsen om hvorfor hunden gjør som den gjør. Hva som er grunnlaget for hundens måte å handle på. Hvordan den håndterer stressende situasjoner, og hvordan den tilpasser seg…